Potápěčské počítače

 POTÁPĚČSKÉ POČÍTAČE, HODINKY A KONSOLE


V posledním desetiletí se potápěčské vybavení vyvíjelo velkou rychlostí. Tyto pokroky učinily potápění jednodušší, efektivnější a bezpečnější. Jedna z věcí, které skutečně vylepší naši schopnost pobývat pod vodou bezpečněji, je potápěčský počítač. Základní rozdíl mezi potápěčskými tabulkami a potápěčským počítačem je minimálně v tom, že tabulky jsou statické a používají pouze hodnoty maximální hloubky a doby ponoru pro výpočet doby a hloubky dekomprese. Na rozdíl od nich jsou potápěčské počítače dynamické, takže aktivně aktualizují hodnoty ihned. Neustále sledují a počítají příjem teoretického dusíku a jeho vylučování založený na reálných hodnotách během ponoru. To je největší výhoda, protože potápěčský počítač bere v úvahu i pokles tlaku, jak potápěč stoupá k hladině. Zde je několik důvodů, proč by měli všichni potápěči používat potápěčský počítač.

Co je potápěčský počítač 


Účelem potápěčských počítačů je pomoci potápěčům vyhnout se dekompresní nemoci. Jsou založeny na stejných nebo podobných teoriích jako potápěčské tabulky. Oba systémy, ať tabulky nebo potápěčské počítače jsou určeny pro sledování teoretického vdechování a vydechování dusíku v těle potápěče. Potápěčský počítač vše sleduje a vyhodnocuje neustále, i v průběhu měnících se hloubek ponoru.Potápěčské počítače umožňují potápěči využít pod vodou více času i při více úrovňových ponorech, protože všechny hodnoty se neustále aktualizují. Potápěč se pak nemusí řídit plánem nastaveným z tabulek a užívá si pod vodou mnohem větší svobodu.

 • Přesná hloubka a čas
  Jednou z největších výzev pro potápěče je přesné stanovení maximální hloubky a času stráveného na dně. Skutečná hloubka a doba ponoru jsou často zaznamenány nepřesně. Potápěčský počítač tyto nepřesnosti odstraní, protože uchovává přesné záznamy jak maximální hloubky ponoru, tak času v této hloubce stráveném.
 • Zjednodušení při nastavení dekompresních zastávek
  Mnoho potápěčů si pořádně nepamatují, jak používat potápěčské tabulky. Potápěčský počítač provádí všechny výpočty automaticky s ohledem na stav dekomprese. Během ponoru počítač neustále sleduje hloubku, čas ponoru a zbývající dobu bez dekomprese. Většina potápěčských počítačů dokonce počítá přesný čas dekomprese a hloubkový strop, aby potápěč náhodou neskončit v dekompresní situaci. Tyto výpočty jsou prováděny automaticky a jsou průběžně aktualizovány dle skutečného profilu ponoru.
 • Indikátory rychlosti stoupání
  Všichni potápěči, se učí stoupat pomalu a nikdy nepřekročit maximální rychlost výstupu předepsanou svými potápěčskými tabulkami. Tato rychlost výstupu se může lišit, ale rozsah má být mezi 30 až 60 stopami za minutu. Překročení správné rychlosti výstupu zvyšuje pravděpodobnost dekompresní nemoci. Bohužel, žádná tabulka na světě nemůže pomoci určit skutečnou rychlost stoupání během ponoru. Všechny potápěčské počítače jsou vybaveny monitory rychlosti stoupání nebo výstražnými zařízeními, která umožňují potápěči sledovat svůj výstup a vyhnout se příliš rychlému stoupání k hladině. Tato funkce výrazně zvyšuje bezpečnost ponoru.
 • Potápěčské počítače s integrovaným měřením vzduchu
  Tyto potápěčské počítače nabízejí potápěčům nový rozměr. Nejen poskytují přesné informace s ohledem na hloubku, čas a stav dekomprese, ale i přesný tlak tlakové lahve a informace o možné zbývající době pobytu pod vodou. Doba zbývajícího vzduchu je založena na potápěčově spotřebě vzduchu, velikosti tlakové lahve a hloubce. Pro většinu začínajících potápěčů a dokonce i pro některé veterány je obtížné přesně odhadnout, jak dlouho jim vzduch vydrží v různých hloubkách a za různých podmínek potápění. Moderní generace potápěčských počítačů s integrovaným měřením vzduchu poskytuje přesné informace o tom, kolik času potápěči zbývá na pobyt pod hladinou. Výpočet vychází z hloubky ponoru, zbývajícího vzduchu a podmínek pro potápění. Tyto informace mohou sloužit jako obrovská pomoc při prevenci mimořádných událostí a tím se opět zvyšuje bezpečnost potápěče.

Na závěr poznámka, je běžné i mezi zkušenými potápěči, kteří se nějakou dobu nepotápěli, že už zapomněli, jak správně používat potápěčské tabulky. Použití potápěčského počítače pomáhá eliminovat i tento problém a umožňuje se snadno vracet k tomuto báječnému sportu. Je nicméně důležité mít na paměti, že potápěčský počítač je skvělý nástroj, který musí být používán moudře a správně. Potápění je jeden z nejnebezpečnějších sportů na světě a nesprávná rozhodnutí založená na špatném odhadu mohou stát potápěče jeho život.

servis-potapeni

potapeni-obchod-bublinky

potapecsko-vybaveni-skladem